โปรโมชั่นและกิจกรรม

ใช้แต้ม พีทีแมกซ์การ์ด 1 แต้ม แลกรับส่วนลด พีที แมกซ์นิตรอนทันที

ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2561

ใช้แต้ม พีทีแมกซ์การ์ด 100 แต้ม แลกซื้อ PT Maxnitron Power Diesel ขนาด 1 ลิตร

ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2561