• เกร็ดความรู้
 • สมัครงาน
 • ติดต่อเรา
Quick link
TH

ระบบขนส่ง

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

ความเป็นมาของฝ่ายธุรกิจขนส่ง

ฝ่ายธุรกิจขนส่งได้ก่อตั้งมาเพื่อรองรับและ สร้างความได้เปรียบให้กับธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในด้านการขนส่งน้ำมัน เข้าคลังน้ำมันสาขาต่างๆ และการขนส่งน้ำมันให้กับลูกค้าทั้ง COCO และ DODO ทั้งนี้ฝ่ายธุรกิจขนส่งสามารถ รองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจ และดำเนินธุรกิจที่มีแนวทางปฏิบัติเพื่อการรักษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังคำนึงถึงความปลอดภัย และชีวอนามัยของคนในสังคม

การขอใบอนุญาต

ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการขนส่งและใบอนุญาตเป็นผู้ขนส่งน้ำมัน ตามมาตรา 12 เมื่อเดือน มิถุนายน พ.ศ.2535 และดำเนินธุรกิจจนถึงปัจจุบัน

มาตรฐานของฝ่ายธุรกิจขนส่ง

มาตรฐานในส่วนของรถบรรทุกน้ำมัน รถหัวลากทั้งนี้เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัย และประสิทธิภาพใน การขับขี่โดยทั้งหมดเกือบ 100% เป็น VOLVO ส่วนรถสิบล้อ เราใช้ ISUZU และตัวแท้งค์น้ำมันต่อจากอู่ชั้นนำของเอเชียซึ่งได้มาตรฐานรถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่ว่าจะเป็น NFPA 385 และ PT2 เป็นมาตรฐานสำหรับการออกแบบโครงสร้างของแท้งค์น้ำมัน และส่วนประกอบต่างๆ สำหรับรถบรรทุกน้ำมันรวมถึงตัวแท้งค์น้ำมันมีการวัดน้ำ(Calibrate) ตามระยะที่กฎหมายกำหนดทุก 3 ปี รถทุกคันใช้ระบบตรวจติดตามยานพาหนะ(GPS) ทุกคัน

มาตรฐานในส่วนองค์กรของฝ่ายธุรกิจขนส่งมีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในองค์กร มีการกำหนดนโยบาย และวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน มีการกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการทำงาน และให้บริการ(KPI) เช่นความพึงพอใจ ลูกค้าในการให้บริการ ประสิทธิภาพการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง อัตรา การเกิดอุบัติเหตุ

มาตรฐานในส่วนงานจัดส่งทั้ง COCO และ DODO มีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานขนส่งตั้งแต่การรับคำสั่ง จนถึงการส่งมอบสินค้า โดยแสดงถึงขั้นตอนการดำเนินงาน และความสัมพันธ์ของกระบวนการต่างๆ มีคู่มือการ ปฏิบัติงานขนส่งในการปฏิบัติงาน และกฎระเบียบในการปฏิบัติงานชัดเจนเป็นมาตรฐานสากลสอดคล้องกับกฎหมายของกรมการขนส่ง กรมธุรกิจพลังงาน และกระทรวงแรงงาน การขนส่งต้องดำเนินการตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด และถูกต้องตรงตามที่ลูกค้ากำหนด การปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างละเอียด อีกทั้งคำนึงถึงด้านความปลอดภัยทั้งทรัพย์สินของบริษัท และของลูกค้าโดยลักษณะของรูปแบบการขนส่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม

 • รถวิ่งโอนระหว่างคลังโดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ ที่ อำเภอศรีราชา จังหวัด ชลบุรี รถวิ่งจัดส่งกระจายไปตาม Fleet ต่างๆ ปัจจุบันมี 6 Fleet คือ คลังสระบุรี คลังปักธงชัย คลังขอนแก่น คลังลำปาง คลังแม่กลอง และคลังชุมพร ใช้รถเทรลเลอร์ขนาด 3 เพลาความจุ 36,000 – 45,000 ลิตร ในการวิ่งจัดส่งเพื่อให้ได้ปริมาณมาก เพื่อให้ต้นทุนต่ำที่สุด เพื่อความได้เปรียบทาง การแข่งขัน และกำไรทางธุรกิจ
 • รถวิ่งจัดส่งลูกค้าประจำ Fleet รถที่ใช้มีทั้งรถ สิบล้อ และเทรลเลอร์ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรถสิบล้อ ขนาดความจุ 15,000 – 20,000 ลิตร จะใช้วิ่งระยะทางไปกลับไม่เกิน 700 กิโลเมตร ถ้าระยะทางเกิน นี้จะใช้รถเทรลเลอร์ขนาดความจุ 30,000 – 45,000 ลิตร เพื่อลดต้นทุนการขนส่งระยะทางไกล

จำนวนรถขนส่ง

เริ่มแรกมีรถ Semi-Trailer 20 คัน และต่อมาบริษัทฯ มีการขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นส่วนขนส่งจึงจำเป็น ต้องเพิ่มจำนวนรถเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า

ตารางแสดงจำนวนรถขนส่งน้ำมัน
Type Number of Oil Truck
(units)
Total Capacity
(millions liters)
Trailers 233 10
10-whell truck 277 5

รถบรรทุกสิบล้อแท้งค์เหล็กความจุ 15,000 ลิตร

รถบรรทุกสิบล้อถังอะลูมิเนียมความจุ 20,000 ลิตร

รถบรรทุกสิบล้อถังอะลูมิเนียมความจุ 30,000 ลิตร

รถบรรทุกสิบล้อถังอะลูมิเนียมความจุ 36,000 ลิตร

รถบรรทุกสิบล้อถังอะลูมิเนียมความจุ 45,000 ลิตร

 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
 • ประวัติบริษัท
 • ข้อมูลทางการเงิน
 • ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
 • ข้อมูลการปันผล
 • ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
 • ห้องข่าว
 • เอกสารและเผยแพร่เพื่อนักลงทุน
 • เว็บแคสและเอกสารนำเสนอ
 • สอบถามข้อมูลนักลงทุน
 • เกี่ยวกับพีทีจี
 • เกี่ยวกับ พีทีจี
 • วิสัยทัศน์ & พันธกิจ
 • ค่านิยม
 • โครงสร้างคณะกรรมการบริหารองค์กร
 • คลังน้ำมัน
 • สถานีบริการ

 • สมาชิกบัตรพีที แมกซ์
 • ของรางวัล
 • รายละเอียดและเงื่อนไข
 • ผลิตภัณฑ์เเละบริการ
 • มาตรฐาน
 • น้ำมันเชื้อเพลิง
 • น้ำมันเครื่อง พีที แมกซ์นิตรอน
 • ขนส่ง
 • มินิมาร์ท
 • กาแฟพันธุ์ไทย

 • โอกาสทางธุรกิจ
 • สมัครแฟรนไชส์และเช่าสถานีบริการ
 • จัดหาวัสดุ
 • กิจกรรมเพื่อสังคม
 • โครงการเพื่อสังคม พีทีจี
 • กิจกรรมเพื่อสังคม
 • สมัครงาน
 • ร่วมงานกับเรา
 • เกร็ดความรู้
 • เกร็ดความรู้
 • ข่าวสารและโปรโมชั่น
 • ข่าวสาร
 • โปรโมชั่น
 • โฆษณาและประชาสัมพันธ์
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
 • เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
PT Call Center
1614
หรือ 02-793-3400