• เกร็ดความรู้
 • สมัครงาน
 • ติดต่อเรา
Quick link
TH

เกร็ดความรู้จาก บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

เพราะพลังงานเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญของประชาชนทั่วไป เเละยังเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตของภาคอุตสาหกรรม เราจึงเเนะนำความรู้ทั่วไปด้านพลังงานเพื่อความเข้าใจ ใช้อย่างรู้ค่า พัฒนาสู่ความยั่งยืน

เกร็ดความรู้

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

03 สิงหาคม 2556
“อุตสาหกรรมการบิน” ถือเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศอย่างต่อเนื่อง จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ฝุ่นละออง และสามารถกล่าวได้ว่าภาพรวมของธุรกิจการบินนั้นเติบโตและขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ
01 กันยายน 2556
ปัจจุบันปัญหาขยะเป็นปัญหาหนึ่ง ที่ก่อให้เกิดความรำคาญกับประชาชน และเกิดความยากลำบากแก่ภาครัฐในการกำจัดขยะ จึงเกิดปัญหาขึ้นว่าในเมื่อกำจัดหรือทำลายขยะพวกนี้แล้วจะทำให้เกิดมลภาวะเราจึงควรมีวิธีการอย่างไรที่จะใช้ประโยชน์จากขยะเหล่านี้
01 ตุลาคม 2556
ในปัจจุบันนี้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ที่เมื่อก่อนต้องทิ้งไป ทำเป็นฟืน หรือฝังกลบให้ย่อยสลายไปตามธรรมชาตินั้น สามารถนำมาผลิดเป็น Bio-oil “น้ำมันเชื้อเพลิงเหลวจากชีวมวล” หรือ BTL (Biomass to liquid) ได้แล้ว
01 พฤศจิกายน 2556
รู้หรือไม่ว่า ใน 1 ชั่วโมง โลกได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์ประมาณ 174 [petawatts] โดย30% ของพลังงานนี้ถูกสะท้อนกลับไปในอวกาศ ที่เหลิอถูกดูดซับโดยเมฆ มหาสมุทรและพื้นดิน คิดเป็น 3,850,000 [exajoules] ต่อปี ประมาณว่า พลังงานนี้ใน 1 ชั่วโมงกว่า มีปริมาณเกือบเท
01 ธันวาคม 2556
นักวิทยาศาสตร์นั้นได้รู้จัก “มีเทนไฮเดรต ” มานานแล้วซึ่งมีชื่อเรียกอื่นอีกได้แก่ มีเทนคลาเทรต (Methane Clathrate), น้ำแข็งไฟ (Fire Ice) ถูกพบครั้งแรกอยู่นอกระบบสุริยะและภายหลังถูกพบอยู่ใต้มหาสมุทรโดยจะอยู่รูปของของแข็ง
01 มกราคม 2557
เคยสังเกตหรือไม่ว่าปัจจุบันนี้มีปั๊มแก๊สผุดขึ้นมามากมาย ตามปริมาณรถยนต์ที่หันมาใช้แก๊สที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน แต่ส่วนใหญ่การตัดสินใจใช้แก๊สธรรมชาติชนิดใดจะเป็น LPG หรือ NGV นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆประการของผู้ใช้รถไม่ว่าจะเป็นราคาของชุดติดตั้งแก๊สสำหรั

12
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
 • ประวัติบริษัท
 • ข้อมูลทางการเงิน
 • ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
 • ข้อมูลการปันผล
 • ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
 • ห้องข่าว
 • เอกสารและเผยแพร่เพื่อนักลงทุน
 • เว็บแคสและเอกสารนำเสนอ
 • สอบถามข้อมูลนักลงทุน
 • เกี่ยวกับพีทีจี
 • เกี่ยวกับ พีทีจี
 • วิสัยทัศน์ & พันธกิจ
 • ค่านิยม
 • โครงสร้างคณะกรรมการบริหารองค์กร
 • คลังน้ำมัน
 • สถานีบริการ

 • สมาชิกบัตรพีที แมกซ์
 • ของรางวัล
 • รายละเอียดและเงื่อนไข
 • ผลิตภัณฑ์เเละบริการ
 • มาตรฐาน
 • น้ำมันเชื้อเพลิง
 • น้ำมันเครื่อง พีที แมกซ์นิตรอน
 • ขนส่ง
 • มินิมาร์ท
 • กาแฟพันธุ์ไทย

 • โอกาสทางธุรกิจ
 • สมัครแฟรนไชส์และเช่าสถานีบริการ
 • จัดหาวัสดุ
 • กิจกรรมเพื่อสังคม
 • โครงการเพื่อสังคม พีทีจี
 • กิจกรรมเพื่อสังคม
 • สมัครงาน
 • ร่วมงานกับเรา
 • เกร็ดความรู้
 • เกร็ดความรู้
 • ข่าวสารและโปรโมชั่น
 • ข่าวสาร
 • โปรโมชั่น
 • โฆษณาและประชาสัมพันธ์
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
 • เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
PT Call Center
1614
หรือ 02-793-3400