• เกร็ดความรู้
 • สมัครงาน
 • ติดต่อเรา
Quick link
TH

เกร็ดความรู้จาก บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

เพราะพลังงานเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญของประชาชนทั่วไป เเละยังเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตของภาคอุตสาหกรรม เราจึงเเนะนำความรู้ทั่วไปด้านพลังงานเพื่อความเข้าใจ ใช้อย่างรู้ค่า พัฒนาสู่ความยั่งยืน

CBG (Compressed Bio-Methan Gas) ก๊าซฮีโร่เพื่อภาคขนส่ง

ฉบับที่แล้วผู้เขียนได้กล่าวถึง Biogas หรือที่รู้จักกันในนามว่า “ก๊าซชีวภาพ” ไปแล้วและส่วนใหญ่นั้น ก๊าซชีวภาพจะนำใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับโรงไฟฟ้า แต่วันนี้ได้มีเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถนำก๊าซชีวภาพมาใช้ทดแทนก๊าซ NGV ในภาคขนส่งได้อีกด้วยค่ะ แต่ก่อนที่จะนำไปใช้ได้นั้นต้องนำก๊าซชีวภาพมาปรับปรุงคุณภาพโดยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) และความชื้นออกจนมีปริมาณก๊าซมีเทน (CH4) ที่ใกล้เคียงกับก๊าซ NGV หรือ CNG ที่ใช้กับยานยนต์ จากนั้นนำมาอัดลงถังที่แรงดัน 200 บาร์เกจ เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ หรือที่เรียกว่า CBG (Compressed Bio-Methane Gas) นั่นเอง

ต้นกำเนิดของ CBG ของไทยนั้นสืบเนื่องมาจากปัญหาต้นทุนราคาก๊าซธรรมชาติ(NGV)สำหรับยานยนต์ ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลแนวท่อนั้นมีราคาสูง รวมถึงปัญหาการขาดแคลนก๊าซ NGV ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสาน แต่ความต้องการใช้ก๊าซ NGV ในพื้นที่กลับสูงขึ้น ทำให้กระทรวงพลังงานต้องดำเนินนโยบายสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน โดยมอบให้สำนักนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) สนับสนุนโดยจัดตั้งงบประมาณมอบให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในการทำวิจัยการผลิตไบโอมีเทน (Bio-Methane) โดยในปี 2553 ได้ทำการวิจัยการผลิตไบโอมีเทน ด้วยวิธีดูดซึมด้วยน้ำ หรือ วอเตอร์สครับบริ้ง(Water Scrubbing)  เป็นผลสำเร็จ โดยมีกำลังการผลิต 20 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง เทียบเท่ากับการผลิตก๊าซ NGV จำนวน 16 ถัง ต่อวัน (ถังละ 15 กก.) และในปี 2555 ได้ทำการวิจัยกับบริษัทที่เลี้ยงโคนมในจังหวัดลำพูนโดยนำก๊าซชีวภาพที่ได้จากมูลโค จำนวน 3500 ตัว มาผลิตเป็น CBG เพื่อเป็นเชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์ และได้มีการทดสอบใช้งานจากรถยนต์จริง โดยทำการทดสอบกับรถเครื่องยนต์เบนซินขนาด 2,400 CC ที่เดิมใช้ NGV เป็นเชื้อเพลง พบว่า ระบบสามารถทำงานได้ปกติ และเครื่องยนต์เดินเรียบเมื่อเร่งความเร็ว โดยในปัจจุบัน 2556 ได้จัดสร้างอาคารศูนย์สาธิต ต้นแบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัดสำหรับยานยนต์ ณ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยสามารถผลิตก๊าซได้ประมาณวันละ 1,700-2,000 ลบ.ม.

ปัจจุบันในต่างประเทศ เช่น ประเทศสวีเดนได้มีนโยบายสนับสนุนการใช้ก๊าซ CBG ประกอบด้วยการจัดทำมาตรฐานก๊าซชีวภาพสำหรับรถยนต์ที่ใช้ก๊าซ CBG ,การยกเว้นค่าจอดและค่าผ่านทางสำหรับรถที่ใช้ก๊าซ CBG จัดช่องทางพิเศษสำหรับรถแท็กซี่ที่ใช้ก๊าซ CBG,  ลดภาษีให้กับรถยนต์ขนส่งเชิงพาณิชย์ที่ใช้ก๊าซ CBG สนับสนุนเงินลงทุนสำหรับเจ้าของรถที่ต้องการดัดแปลงรถของตนเพื่อมาใช้ก๊าซ CBG และลดภาษี 40% 1สำหรับบริษัทขนาดใหญ่ที่มีการสนับสนุนให้พนักงานหันมาใช้ก๊าซ CBG แทน NGV ได้ โดยประเทศสวีเดนประสบความสำเร็จในการใช้ก๊าซ CBG ในภาคขนส่ง โดยมีสถานีบริการก๊าซ CBG สำหรับประชาชน และมีรถยนต์ที่ใช้ CBG แล้วมากกว่า 8,000 คัน

ก๊าซ CBG สามารถผลิตได้ในทุกที่ที่มีก๊าซชีวภาพ ผลิตได้เองในประเทศและเป็นพลังงานสะอาดที่ไม่มีวันหมด เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนก๊าซ NGV จึงนับว่าเป็นพลังงานหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพที่หากในประเทศไทยเองได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและได้รับความสนใจจากประชาชนก๊าซ CBG จะเป็น “ฮีโร่” ในการช่วยแก้ไขวิกฤติการพลังงานได้อย่างแน่นอนค่ะ

รูปประกอบ

ขอขอบคุณข้อมูล

1. กระทรวงพลังงาน

2. สำนักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)

3. สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4. http://www.dailynews.co.th

 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
 • ประวัติบริษัท
 • ข้อมูลทางการเงิน
 • ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
 • ข้อมูลการปันผล
 • ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
 • ห้องข่าว
 • เอกสารและเผยแพร่เพื่อนักลงทุน
 • เว็บแคสและเอกสารนำเสนอ
 • สอบถามข้อมูลนักลงทุน
 • เกี่ยวกับพีทีจี
 • เกี่ยวกับ พีทีจี
 • วิสัยทัศน์ & พันธกิจ
 • ค่านิยม
 • โครงสร้างคณะกรรมการบริหารองค์กร
 • คลังน้ำมัน
 • สถานีบริการ

 • สมาชิกบัตรพีที แมกซ์
 • ของรางวัล
 • รายละเอียดและเงื่อนไข
 • ผลิตภัณฑ์เเละบริการ
 • มาตรฐาน
 • น้ำมันเชื้อเพลิง
 • น้ำมันเครื่อง พีที แมกซ์นิตรอน
 • ขนส่ง
 • มินิมาร์ท
 • กาแฟพันธุ์ไทย

 • โอกาสทางธุรกิจ
 • สมัครแฟรนไชส์และเช่าสถานีบริการ
 • จัดหาวัสดุ
 • กิจกรรมเพื่อสังคม
 • โครงการเพื่อสังคม พีทีจี
 • กิจกรรมเพื่อสังคม
 • สมัครงาน
 • ร่วมงานกับเรา
 • เกร็ดความรู้
 • เกร็ดความรู้
 • ข่าวสารและโปรโมชั่น
 • ข่าวสาร
 • โปรโมชั่น
 • โฆษณาและประชาสัมพันธ์
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
 • เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
PT Call Center
1614
หรือ 02-793-3400