• เกร็ดความรู้
 • สมัครงาน
 • ติดต่อเรา
Quick link
TH

เกร็ดความรู้จาก บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

เพราะพลังงานเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญของประชาชนทั่วไป เเละยังเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตของภาคอุตสาหกรรม เราจึงเเนะนำความรู้ทั่วไปด้านพลังงานเพื่อความเข้าใจ ใช้อย่างรู้ค่า พัฒนาสู่ความยั่งยืน

พลังงานทดแทน : “ไฮโดรเจน” พลังงานยุคใหม่

สวัสดีค่ะหลังจากผ่านเดือนเมษายนปีใหม่ไทยไป ที่บ้านใครฝนตกและไฟดับ(เหมือนผู้เขียน)บ้างคะ ช่วง 5-14 เมษายน 2556 หลังจากที่ลุ้นจนตัวโก่งว่าประเทศไทยจะเข้าสู่วิกฤติพลังงานหรือไม่นั้น ก็ผ่านพ้นไปได้อย่างฉิวเฉียด เพราะมีแค่ไฟตก และไฟดับเป็นระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้นค่ะ ทำให้ช่วงสงกรานต์ประชาชนชาวไทยได้รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และวัยรุ่นหน่อยก็เล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานค่ะ แต่สังเกตกันมั๊ยคะ ว่าทำไม หน้าร้อนกลับฝนตก  หน้าหนาวแต่อากาศร้อน หน้าฝนแต่แห้งแล้ง และเป็นกันทั่วโลกในทุกภูมิภาคโดยไม่ใช่เพียงแต่ประเทศไทยที่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ซึ่งปรากฎการที่ว่านี้เรียกว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศอันเป็นผลจากกิจกรรมของมนุษย์ที่เปลี่ยนองค์ประกอบของบรรยากาศโลกโดยตรงหรือโดยอ้อมและที่เพิ่มเติมจากความแปรปรวนของสภาวะอากาศตามธรรมชาติที่สังเกตได้ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณน้ำฝน ฤดูกาล ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศในบริเวณที่สิ่งมีชีวิตนั้นอาศัยอยู่ โดยนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าการเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิล (fossil fuel) ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมในช่วง 200 ปีที่ผ่านมา เป็นสาเหตุสำคัญที่ให้ความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจก (greenhouse gas) ในบรรยากาศเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดปราฏการณ์เรือนกระจก (greenhouse effect) หรือภาวะโลกร้อน (global warming)

ภาวะโลกร้อนนี้มีผลต่อการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิต เนื่องจากอุณหภูมิโดยรวมสูงขึ้น ทำให้ฤดูกาลต่างๆ เปลี่ยนแปลงไป สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้ ก็จะค่อยๆ ตายลงและอาจสูญพันธุ์ไปในที่สุด สำหรับผลกระทบต่อมนุษย์นั้น อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นอาจทำให้บางพื้นที่กลายเป็นทะเลทราย ประชาชนขาดแคลนอาหารและน้ำดื่ม บางพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมหนักเนื่องจากฝนตกรุนแรงขึ้น น้ำแข็งขั้วโลกและบนยอดเขาสูงละลาย ทำให้ปริมาณน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้น พื้นที่ชายฝั่งทะเลได้รับผลกระทบโดยตรง อาจทำให้บางพื้นที่จมหายไปอย่างถาวร ดังนั้น ปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงเป็นปัญหาสำคัญที่มวลมนุษยชาติจะต้องร่วมมือกันป้องกัน และเสริมสร้างความสามารถในการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น (ที่มา: องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน))  แต่ก็ใช่ว่าภาครัฐจะนิ่งนอนใจจึงได้ออกมาตรการต่างๆในด้านพลังงานทดแทนขึ้น ตามที่กระทรวงพลังงานได้กำหนดนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนของประเทศให้ได้ร้อยละ 20.3 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายในปี พ.ศ. 2565  โดยได้กำหนดให้มีการใช้พลังงานไฮโดรเจนในภาคคมนาคมขนส่งในปริมาณ 100,000 กิโลกรัม ในปี พ.ศ. 2560 (อีก 4 ปี!) เพื่อทดแทนการนำเข้าน้ำมันและลดปัญหาสภาวะโลกร้อนและมลพิษ  

เมื่อทราบอย่างนี้แล้วผู้เขียน ขอแนะนำพลังงานทดแทนยุคใหม่อีก 1 ทางเลือก คือ ก๊าซไฮโดรเจน หรือ H2 เป็นเชื้อเพลิงสำหรับการเผาไหม้ที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นพลังงานสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยปกติก๊าซไฮโดรเจนบริสุทธิ์จะถูกอัดใส่ถัง (Tank) และนำมาใช้อย่างกว้างขวางในโรงงานอุตสาหกรรม และเป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนของยานอวกาศ

ในปัจจุบันกระบวนการผลิตก๊าซไฮโดรเจนที่มีใช้แล้วในเชิงพานิชย์ มี 3วิธี ดังนี้ ผลิตทางความร้อน  ผลิตทางเคมีไฟฟ้า และ ผลิตทางชีวภาพ  โดยใช้สารตั้งต้นและแหล่งให้พลังงานจากธรรมชาติที่หลากหลาย

เช่น ก๊าซธรรมชาติ, ถ่านหิน, น้ำมันดิบ, ปฏิกิริยานิวเคลียร์, ความร้อนจากใต้เปลือกโลก, แสงอาทิตย์,  น้ำ, คลื่น, ไม้, สาหร่าย, วัสดุเหลือใช้อินทรีย์  วัสดุชีวภาพ  แต่สารตั้งต้นที่ไม่เกิดผลิตภัณฑ์ที่ก่อมลภาวะคือ น้ำ ซึ่งสามารถนำมาแยกไฮโดรเจนได้ทั้ง 3 วิธี เพราะการผลิตนั้นไม่มีการให้ CO และ CO2 (คาร์บอนมอนนอกไซด์ และ คาร์บอนไดออกไซด์)  ในอนาคตเราคงได้มีรถที่ใช้พลังงานไฮโดรเจนให้ใช้กันในเชิงพานิชย์ และจะลดปัญหามลภาวะและปรากฏการณ์โลกร้อนได้อย่างแน่นอนค่ะ

รูปประกอบ

ขอขอบคุณข้อมูลและอ้างอิง

1. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

2. กรมอู่ทหารเรือ

3. องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

4. www.rodchainam.com (รถใช้น้ำ)

5. www.hydrogenfuelnow.com

 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
 • ประวัติบริษัท
 • ข้อมูลทางการเงิน
 • ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
 • ข้อมูลการปันผล
 • ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
 • ห้องข่าว
 • เอกสารและเผยแพร่เพื่อนักลงทุน
 • เว็บแคสและเอกสารนำเสนอ
 • สอบถามข้อมูลนักลงทุน
 • เกี่ยวกับพีทีจี
 • เกี่ยวกับ พีทีจี
 • วิสัยทัศน์ & พันธกิจ
 • ค่านิยม
 • โครงสร้างคณะกรรมการบริหารองค์กร
 • คลังน้ำมัน
 • สถานีบริการ

 • สมาชิกบัตรพีที แมกซ์
 • ของรางวัล
 • รายละเอียดและเงื่อนไข
 • ผลิตภัณฑ์เเละบริการ
 • มาตรฐาน
 • น้ำมันเชื้อเพลิง
 • น้ำมันเครื่อง พีที แมกซ์นิตรอน
 • ขนส่ง
 • มินิมาร์ท
 • กาแฟพันธุ์ไทย

 • โอกาสทางธุรกิจ
 • สมัครแฟรนไชส์และเช่าสถานีบริการ
 • จัดหาวัสดุ
 • กิจกรรมเพื่อสังคม
 • โครงการเพื่อสังคม พีทีจี
 • กิจกรรมเพื่อสังคม
 • สมัครงาน
 • ร่วมงานกับเรา
 • เกร็ดความรู้
 • เกร็ดความรู้
 • ข่าวสารและโปรโมชั่น
 • ข่าวสาร
 • โปรโมชั่น
 • โฆษณาและประชาสัมพันธ์
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
 • เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
PT Call Center
1614
หรือ 02-793-3400