• เกร็ดความรู้
 • สมัครงาน
 • ติดต่อเรา
Quick link
TH

เกร็ดความรู้จาก บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

เพราะพลังงานเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญของประชาชนทั่วไป เเละยังเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตของภาคอุตสาหกรรม เราจึงเเนะนำความรู้ทั่วไปด้านพลังงานเพื่อความเข้าใจ ใช้อย่างรู้ค่า พัฒนาสู่ความยั่งยืน

พลังงานทดแทน : “เอทานอล” กู้วิกฤตพลังงาน

กลับมาพบกันอีกเช่นเคย ฉบับนี้ผู้เขียนขออนุญาตเกาะติดถึงเรื่องวิกฤตพลังงานที่กำลังจะใกล้เข้ามาทุกขณะค่ะ  ตามที่กระทรวงพลังงานได้ประกาศออกมาว่าในวันที่ 5-14 เมษายน พ.ศ. 2556 โรงงานผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยาดานา สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า จะหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติมายังประเทศไทย เพื่อทำการซ่อมแท่นผลิตก๊าซที่เกิดการทรุดตัวลง ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงด้านความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของประเทศไทยที่ใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิต โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 5-14 เมษายน 2556 ซึ่งเป็นวันที่หยุดจ่ายก๊าซอาจส่งผลให้มีการใช้ไฟฟ้าสูงสุด ซึ่งอาจทำให้เกิดไฟฟ้าดับในช่วงเวลาดังกล่าว  รัฐบาลจึงได้มีนโยบายแก้ปัญหานี้โดยจะใช้น้ำมันผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อชดเชยกระแสไฟที่หายไปแทนการใช้ถ่านหินลิกไนต์เนื่องจากถ่านหินลิกไนต์ก่อให้เกิดมลภาวะในอากาศสูงนั้น

แต่ก็มีข้อสงสัยว่าหากมีการใช้น้ำมันจำนวนมากมาผลิตกระแสไฟฟ้าจะมีผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้น้ำมันหรือไม่  ทั้งนี้ น้ำมันที่ใช้เพื่อการขนส่งส่วนใหญ่คือ น้ำมันดีเซลร้อยละ 47.8 น้ำมันเครื่องบินร้อยละ 15.4 และแก๊สโซฮอล์ร้อยละ 13โดยน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดที่น่าจับตามองในช่วงนี้คือ  E85    เพราะมีเอทานอลผสมอยู่ถึงร้อยละ  85   ซึ่งก็หมายความว่าจะสามารถลดปริมาณน้ำมันที่ใช้ผสมเป็นแก๊สโซฮอลล์ได้ อีกทั้งเอทานอลยังมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าMTBE (Methyl tertiary-butyl ether)    แต่การใช้เอทานอลของไทยก็ยังน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณการใช้น้ำมันเบนซิน เนื่องจากความไม่มั่นใจของผู้ใช้รถยนต์   จึงทำให้ภาครัฐแก้ไขปัญหาโดยการงดจำหน่ายน้ำมันเบนซิน 91 เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 โดยน้ำมันเบนซินที่นำมาจำหน่ายอยู่ในสถานีบริการน้ำมันในปัจจุบันเป็นน้ำมันเบนซินที่มีค่าออกเทน 95 ซึ่งเมื่อเทียบกันแล้วมีราคาสูงกว่าแก๊สโซฮอล์ เพื่อทำให้ผู้ใช้รถที่ใช้น้ำมันเบนซิน 91 เดิมหันมาใช้แก๊สโซฮอล์ และนอกจากนี้ภาครัฐได้มีการรณรงค์ผ่านกระทรวงพลังงานและสื่อต่างๆ  รวมถึงรัฐบาลได้ออกนโยบายส่งเสริมการผลิตรถยนต์ FFV ซึ่งใช้เชื้อเพลิงได้ทั้งน้ำมันเบนซินและน้ำมันเบนซินผสมเอทานอลทุกชนิด  สำหรับรถยนต์เก่าในปัจจุบันประชาชนสามารถปรับปรุงเครื่องยนต์รถเก่าให้เป็นรถยนต์ FFV ที่ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี 85 และน้ำมันเบนซินที่ผสมเอทานอลทุกชนิดได้โดยง่าย ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์ที่เรียกว่า Conversion kit อุปกรณ์นี้มีจำหน่ายในบ้านเราอย่างแพร่หลายแล้ว ใช้งบประมาณไม่มากนักก็สามารถติดตั้งใช้ได้ เพื่อเพิ่มความมั่นใจและเพิ่มจำนวนผู้ใช้รถให้หันมาใช้แก๊สโซฮอล์

ประเทศไทยเองก็มีศักยภาพทางด้านวัตถุดิบที่เอื้ออำนวยกับการผลิตเอทานอล โดยพืชการเกษตรเช่น อ้อย และ มันสำปะหลัง โดยอ้อยนั้นจะผลิตโดยใช้กากน้ำตาลซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ำตาลมาผลิตเป็นเอทานอล 

หากแต่ในหน้าแล้งพืชจำพวกอ้อยจำเป็นต้องใช้น้ำในการเกษตรสูง ส่วนมันสำปะหลังนั้นเพาะปลูกและยกเลิกการปลูกได้ง่ายกว่าอ้อย การเก็บเกี่ยวก็สามารถทำได้ในช่วงเวลากว้างกว่าอ้อย  และพืชอีกชนิดหนึ่งที่น่าสนใจคือ “มันเส้น” เพราะค่าการผลิตเอทานอลจากมันเส้นสูงกว่าการผลิตจากกากน้ำตาล นอกจากนี้ยังมีพืชประเภทอื่นที่สามารถนำมาผลิตเอทานอลได้ เช่น ข้าวโพด ข้าวฟ่าง สาหร่าย อีกทั้ง ยังมีความพยายามพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการผลิตเอทานอลจากวัตถุดิบที่ มีเซลลูโลสสูง เช่น ฟางข้าว ขี้เลื่อย หญ้า เป็นต้น

โดยในประเทศไทยปี 2555 มีจำนวนผู้ประกอบการโรงงานที่ผลิตเอทานอลอยู่ประมาณ 24 แห่ง  และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตนับเป็นนิมิตหมายอันดีของทิศทางพลังงานไทยค่ะ

 รูปประกอบ

ขอขอบคุณข้อมูล

1. กระทรวงพลังงาน

2. กรมส่งเสริมธุรกิจพลังงาน

3. กระทรวงคมนาคม

4. สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย

5. ประชาคมวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

6. สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย  กระทรวงอุตสาหรรม

 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
 • ประวัติบริษัท
 • ข้อมูลทางการเงิน
 • ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
 • ข้อมูลการปันผล
 • ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
 • ห้องข่าว
 • เอกสารและเผยแพร่เพื่อนักลงทุน
 • เว็บแคสและเอกสารนำเสนอ
 • สอบถามข้อมูลนักลงทุน
 • เกี่ยวกับพีทีจี
 • เกี่ยวกับ พีทีจี
 • วิสัยทัศน์ & พันธกิจ
 • ค่านิยม
 • โครงสร้างคณะกรรมการบริหารองค์กร
 • คลังน้ำมัน
 • สถานีบริการ

 • สมาชิกบัตรพีที แมกซ์
 • ของรางวัล
 • รายละเอียดและเงื่อนไข
 • ผลิตภัณฑ์เเละบริการ
 • มาตรฐาน
 • น้ำมันเชื้อเพลิง
 • น้ำมันเครื่อง พีที แมกซ์นิตรอน
 • ขนส่ง
 • มินิมาร์ท
 • กาแฟพันธุ์ไทย

 • โอกาสทางธุรกิจ
 • สมัครแฟรนไชส์และเช่าสถานีบริการ
 • จัดหาวัสดุ
 • กิจกรรมเพื่อสังคม
 • โครงการเพื่อสังคม พีทีจี
 • กิจกรรมเพื่อสังคม
 • สมัครงาน
 • ร่วมงานกับเรา
 • เกร็ดความรู้
 • เกร็ดความรู้
 • ข่าวสารและโปรโมชั่น
 • ข่าวสาร
 • โปรโมชั่น
 • โฆษณาและประชาสัมพันธ์
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
 • เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
PT Call Center
1614
หรือ 02-793-3400