• เกร็ดความรู้
 • สมัครงาน
 • ติดต่อเรา
Quick link
TH

เกร็ดความรู้จาก บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

เพราะพลังงานเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญของประชาชนทั่วไป เเละยังเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตของภาคอุตสาหกรรม เราจึงเเนะนำความรู้ทั่วไปด้านพลังงานเพื่อความเข้าใจ ใช้อย่างรู้ค่า พัฒนาสู่ความยั่งยืน

พลังงานทดแทน : แก๊สโซฮอล์ (Gassohol)

ฉบับที่แล้วผู้เขียนได้กล่าวถึงภาพรวมของพลังงานทดแทนและไบโอดีเซลที่สำคัญต่อภาคอุตสากรรมและการขนส่งกันไปแล้ว ในฉบับนี้จะกล่าวถึงหัวข้อเด่น ประเด็นร้อน และยิ่งช่วงนี้พาดหัวข่าวเกี่ยวกับวิกฤติพลังงานของประเทศมีแทบทุกวัน จึงขอนำเสนอเกี่ยวกับพลังงานทดแทนที่สามารถช่วยภาคเกษตรกรรมของประเทศและอาจช่วยแบ่งเบาวิกฤตพลังงานของประเทศได้บ้างนั่นก็คือ “แก๊สโซฮอล์”  เนื่องจาก เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 สถานีบริการน้ำมันได้ยกเลิกการจำหน่ายน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วออกเทน 91 หรือ เบนซิน 91 ตามนโยบายของกระทรวงพลังงาน เพื่อลดปริมาณการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ และส่งเสริมให้ผู้ใช้รถเติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์   สำหรับท่านใดที่ใช้รถยนต์ที่เป็นระบบหัวฉีดเติมเบนซิน 91 มาโดยตลอดสามารถหันมาใช้แก๊สโซฮอล์ได้เลย แต่รถยนต์และจักรยานยนต์ที่เป็นระบบคาร์บูเรเตอร์อาจไม่เหมาะกับแก๊สโซฮอล์ จึงต้องใช้น้ำมันเบนซินที่จำหน่ายอยู่ในปัจจุบันเพราะเป็นน้ำมันที่มีค่าออกเทน 95 ค่ะ แต่ก็มีอ้างอิงจากงานวิจัยของกระทรวงพลังงานร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังใน “โครงการวิจัยและทดลองใช้แก๊สโซฮอล์ที่ผสมเอทานอลตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไปในรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์”  โดยเปรียบเทียบการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 กับน้ำมันเบนซิน91ทดลองรถยนต์รุ่นทดสอบที่มีอายุไม่เกิน 3 ปี  พบว่า  มีกำลังใกล้เคียงกันโดยไม่ต้องปรับแต่งใดๆ ต่างจากกรณีรถจักรยานยนต์ที่เป็นระบบคาร์บูเรเตอร์ โดยต้องปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนทองเหลืองโดยนำไปชุบนิกเกิ้ล เปลี่ยนขนาดนมหนู และปรับอัตราส่วนอากาศในน้ำมันให้หนาขึ้น โดยสรุปพบว่า เครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์ ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20มากกว่าเบนซิน 91 ประมาณ 10%  สันนิษฐานว่าอาจเป็นเพราะระบบจ่ายน้ำมันแบบคาร์บูเรเตอร์ซึ่งมีความไม่แม่นยำเมื่อเทียบกับเครื่องยนต์ระบบหัวฉีดแต่เครื่องยนต์ของรถยนต์ระบบหัวฉีดใช้ น้ำมันแก๊สโซฮอลล์ E20 มากกว่าเบนซิน 91 ประมาณ 5%

สำหรับน้ำมันแก็สโซฮอล์นั้นมีองค์ประกอบต่างกับน้ำมันเบนซิน คือน้ำมันเบนซินมี MTBE เป็นตัวเพิ่มค่าออกเทน ส่วนแก๊สโซฮอล์มีเอทานอลเป็นตัวเพิมค่าออกเทน โดยแก๊สโซฮอล์ ในประเทศไทยเกิดขึ้นโดยพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปี 2528 ที่ทรงเล็งเห็นปัญหาการขาดแคลนน้ำมัน(ซึ่งทุกวันนี้พวกเราประสบกันอยู่) โดยพระองค์ได้ทรงศึกษาการนำอ้อยมาแปรรูปเป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.5 %  ซึ่งก็คือเอทานอลนั่นเอง นอกจากนี้ นอกจากยังสามารถใช้ ข้าว ข้าวโพด มัน สำปะหลัง พืชจำพวกแป้งและน้ำตาลมาผลิตได้อีกด้วยค่ะ

ปัจจุบัน น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ที่นิยมจำหน่ายที่สถานีบริการน้ำมัน คือ แก็สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 ที่มีส่วนผสมของเอทานอลไม่เกินร้อยละ 10 และแก๊สโซฮอล์ E20 ที่มีส่วนผสมของเอทานอลร้อยละ 20  และที่ตอนนี้กำลังขยายการจำหน่ายไปทั่วประเทศสำหรับรถยนต์รุ่นใหม่ๆ คือ แก๊สโซฮอล์ E85  ที่มีส่วนผสมของเอทานอลร้อยละ 85

โดยสถานีบริการน้ำมัน PT ก็มีการจำหน่ายแก๊สโซฮอล์ทั้ง 91, 95 และ E20 ด้วยนะคะ

 รูปประกอบ

ขอขอบคุณข้อมูล

1. กระทรวงพลังงาน

2. กรมส่งเสริมธุรกิจพลังงาน

3. www.รักในหลวง.com

3. เดลินิวส์

 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
 • ประวัติบริษัท
 • ข้อมูลทางการเงิน
 • ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
 • ข้อมูลการปันผล
 • ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
 • ห้องข่าว
 • เอกสารและเผยแพร่เพื่อนักลงทุน
 • เว็บแคสและเอกสารนำเสนอ
 • สอบถามข้อมูลนักลงทุน
 • เกี่ยวกับพีทีจี
 • เกี่ยวกับ พีทีจี
 • วิสัยทัศน์ & พันธกิจ
 • ค่านิยม
 • โครงสร้างคณะกรรมการบริหารองค์กร
 • คลังน้ำมัน
 • สถานีบริการ

 • สมาชิกบัตรพีที แมกซ์
 • ของรางวัล
 • รายละเอียดและเงื่อนไข
 • ผลิตภัณฑ์เเละบริการ
 • มาตรฐาน
 • น้ำมันเชื้อเพลิง
 • น้ำมันเครื่อง พีที แมกซ์นิตรอน
 • ขนส่ง
 • มินิมาร์ท
 • กาแฟพันธุ์ไทย

 • โอกาสทางธุรกิจ
 • สมัครแฟรนไชส์และเช่าสถานีบริการ
 • จัดหาวัสดุ
 • กิจกรรมเพื่อสังคม
 • โครงการเพื่อสังคม พีทีจี
 • กิจกรรมเพื่อสังคม
 • สมัครงาน
 • ร่วมงานกับเรา
 • เกร็ดความรู้
 • เกร็ดความรู้
 • ข่าวสารและโปรโมชั่น
 • ข่าวสาร
 • โปรโมชั่น
 • โฆษณาและประชาสัมพันธ์
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
 • เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
PT Call Center
1614
หรือ 02-793-3400