• เกร็ดความรู้
 • สมัครงาน
 • ติดต่อเรา
Quick link
TH

เกร็ดความรู้จาก บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

เพราะพลังงานเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญของประชาชนทั่วไป เเละยังเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตของภาคอุตสาหกรรม เราจึงเเนะนำความรู้ทั่วไปด้านพลังงานเพื่อความเข้าใจ ใช้อย่างรู้ค่า พัฒนาสู่ความยั่งยืน

พลังงานทดแทน : ไบโอดีเซล (Biodiesel)

                 พลังงานทดแทน (Alternative Energy) หมายถึง พลังงานจากแหล่งอื่นๆ ที่สามารถใช้แทนแหล่งเชื้อเพลิงฟอสซิลหรือปิโตรเลียม ที่กำลังจะหมดไปในอนาคต  เราสามารถแบ่งพลังงานทดแทนตามแหล่งที่ได้มาเป็น 2 ประเภท คือ

 • พลังงานทดแทนประเภทสิ้นเปลือง เป็นพลังงานทดแทนจากแหล่งที่ได้มาแล้วใช้หมดไป ได้แก่ พลังงานถ่านหิน , ก๊าซธรรมชาติ , นิวเคลียร์ , หินน้ำมัน , ทรายน้ำมัน เป็นต้น
 • พลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียน เป็นพลังงานทดแทนจากแหล่งที่ใช้แล้วสามารถหมุนเวียนมาใช้ได้อีก ได้แก่ พลังงานจากแสงอาทิตย์ , ลม , ชีวมวล , น้ำ , ความร้อนใต้ภิภพ และไฮโดรเจนเป็นต้น

โดยปัจจุบันประเทศไทยเองก็มีการพัฒนาด้านพลังงานงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง ดังที่เราได้ยินข่าวอยู่เสมอ และได้รับการกล่าวถึงมากที่สุดหัวข้อหนึ่งในขณะนี้ คือ ไบโอดีเซล ซึ่งผลิตเป็นพลังงานทดแทนน้ำมัน และช่วยลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ และยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับภาคเกษตรกรรมอีกด้วย ไบโอดีเซลได้มาจากน้ำมันพืชและสัตว์ หรือนำมันที่ใช้แล้ว โดยนำมาผ่านกระบวนการเคมีเกิดเป็นสารที่เรียกว่า เมทิลเอสเทอร์ หรือ เอทิลเอสเทอร์ เมื่อผ่านกระบวนการแล้ว จะมีสมบัติใกล้เคียงกับน้ำมันดีเซลทีกลั่นจากปิโตรเลียม สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ดีเซลได้ดี โดยไม่ต้องทำการดัดแปลงเครื่องยนต์ 

               สามารถแบ่งได้เป็น 3 ชนิด ได้แก่

 • ไบโอดีเซล ที่ได้จากน้ำมันพืชหรือไขมันสัตว์ซึ่งสามารถนำมาใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลได้เลย
 • ไบโอดีเซลแบบผสม เป็นการนำน้ำมันพืชหรือน้ำมันจากสัตว์ ผสมกับน้ำมันก๊าด หรือ น้ำมันดีเซล ก่อนนำไปใช้เช่น โคโคดีเซล (Coco-Diesel) และปาล์มดีเซล (Palm-Diesel) เป็นต้น
 • ไบโอดีเซลล์แบบเอสเตอร์ ได้จากปฏิกิริยาเคมีที่เรียกว่า ทรานส์เอสเตอริฟเคชัน (Transesterification) ซึ่งนำแอลกอฮอลล์มาทำปฏิกิริยากับน้ำมันจากพืชหรือสัตว์โดยใช้กรด หรือ ด่างเป็นตัวเร่งปฏิบัติ

เราสามารถเลือกวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลได้หลากหลาย ตามท้องถิ่น เช่นน้ำมันปาล์มดิบ, น้ำมันมะพร้าว, น้ำมันสบู่ดำ, น้ำมันดอกทานตะวัน, น้ำมันเมล็ดเรพ( rape seed oil),            น้ำมันถั่วเหลือง, น้ำมันถั่วลิสง, น้ำมันละหุ่ง, น้ำมันสาหร่าย, น้ำมันงา, น้ำมันพืชใช้แล้ว เป็นต้น

โดยในประเทศไทยริเริ่มโครงการไบโอดีเซลเมื่อ ปี พ.ศ. 2543 และได้มีการติดตั้งระบบผลิตเอทธิลเอสเทอร์โดยโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาตั้งแต่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2547

ในฉบับนี้ ผู้เขียนขอนำเสนอ ขั้นตอนการผลิตไบโอดีเซล ที่สามารถทำเองได้ง่ายๆโดยอัตราส่วนที่กำหนดให้ในตัวอย่าง สามารถนำมาเทียบเมื่อทำในปริมาณมากได้ค่ะ

 • นำน้ำมันพืช 100 ml.  ใส่ลงในภาชนะแก้วขนาด 250 ml. อุ่นที่อุณหภูมิ 80 °C
 • ชั่งโซเดียมไฮดรอกไซด์(โซดาไฟ) 1 กรัม มาละลายด้วยเมทานอล 25 ml. คนให้เข้ากัน
 • นำไปเติมในน้ำมันพืชที่เตรียมไว้ เทแบบช้าๆ  แล้วคนให้เข้ากัน
 • ตั้งทิ้งไว้ จะเกิดการแยกชั้นระหว่างเมทิลเอสเทอร์กับกลีเซอรีน
 • แยกชั้นเมทิลเอสเทอร์ที่อยู่ด้านบนออกมาแล้วล้างด้วยน้ำอุ่นหลายๆครั้ง
 • ตั้งทิ้งให้แยกชั้นแล้วรินน้ำออก ให้เหลือแต่ชั้นน้ำมันที่สามารถใช้เป็นไบโอดีเซล
 • ชั้นกลีเซอรีนที่แยกมาก่อนหน้าสามารถนำไปทำสบู่ได้

เนื่องจากน้ำมันไบโอดีเซลตามมาตราฐานสากลที่ผลิตขึ้นมาในปัจจุบัน สามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลได้เลย แต่หากเป็นเครื่องยนต์เก่าๆ อาจจำเป็นต้องเปลี่ยนซิลยางบางส่วน โดยน้ำมันไบโอดีเซลมีหลากหลายสูตรในปัจจุบันดังนี้

B2 (ไบโอดีเซล 2% , ดีเซล 98%)  , B5 (ไบโอดีเซล 5% , ดีเซล 95%) , B20 (ไบโอดีเซล 20% , ดีเซล 80%)

B40 (ไบโอดีเซล 40% , ดีเซล 60%) , B100 (ไบโอดีเซล 100%) การเลือกเติมไบโอดีเซลสูตรไหนจะต้องดูความเหมาะสมของเครื่องยนต์ที่สามารถรองรับการใช้งานในแต่ละรุ่น แต่ละยี่ห้อซึ่งมีความแตกต่างกันอีกด้วยค่ะ

 รูปประกอบ

ขอขอบคุณข้อมูล

1. กรมส่งเสริมทหารอากาศ กองทัพอากาศ

2. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. คลังความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
 • ประวัติบริษัท
 • ข้อมูลทางการเงิน
 • ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
 • ข้อมูลการปันผล
 • ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
 • ห้องข่าว
 • เอกสารและเผยแพร่เพื่อนักลงทุน
 • เว็บแคสและเอกสารนำเสนอ
 • สอบถามข้อมูลนักลงทุน
 • เกี่ยวกับพีทีจี
 • เกี่ยวกับ พีทีจี
 • วิสัยทัศน์ & พันธกิจ
 • ค่านิยม
 • โครงสร้างคณะกรรมการบริหารองค์กร
 • คลังน้ำมัน
 • สถานีบริการ

 • สมาชิกบัตรพีที แมกซ์
 • ของรางวัล
 • รายละเอียดและเงื่อนไข
 • ผลิตภัณฑ์เเละบริการ
 • มาตรฐาน
 • น้ำมันเชื้อเพลิง
 • น้ำมันเครื่อง พีที แมกซ์นิตรอน
 • ขนส่ง
 • มินิมาร์ท
 • กาแฟพันธุ์ไทย

 • โอกาสทางธุรกิจ
 • สมัครแฟรนไชส์และเช่าสถานีบริการ
 • จัดหาวัสดุ
 • กิจกรรมเพื่อสังคม
 • โครงการเพื่อสังคม พีทีจี
 • กิจกรรมเพื่อสังคม
 • สมัครงาน
 • ร่วมงานกับเรา
 • เกร็ดความรู้
 • เกร็ดความรู้
 • ข่าวสารและโปรโมชั่น
 • ข่าวสาร
 • โปรโมชั่น
 • โฆษณาและประชาสัมพันธ์
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
 • เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
PT Call Center
1614
หรือ 02-793-3400