• เกร็ดความรู้
 • สมัครงาน
 • ติดต่อเรา
Quick link
TH

กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

โครงการ พีที รวมพลัง ร่วมใจ สร้างสุขแก่ชุมชน

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) จัดทำ “โครงการพีที รวมพลัง ร่วมใจ สร้างสุขแก่ชุมชน” ณ โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ หมู่ที่ 4 ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้แนวคิด “พีที รวมพลัง ร่วมใจ สร้างสุข ที่ยั่งยืน” เพื่อต่อยอดจาก โครงการ พีที รวมพลัง ร่วมใจ สร้างสุข เพื่อน้อง สู่ โครงการ พีที รวมพลัง รวมใจ สร้างสุขแก่ชุมชน

โดยภายในงานนี้มีกิจกรรมสร้างสุขมากมายภายในงาน ได้แก่ หน่วยตรวจทันตกรรมเคลื่อนที่, นิทรรศการแสดงความรู้เรื่อง “ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และขยะทางทะเล”, การจัดแสดงสินค้าของดีผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมอาชีพในชุมชน และกิจกรรมเก็บขยะตกค้าง ในระบบนิเวศป่าชายเลน บริเวณพื้นที่ป่าชายเลนด้านหลังโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อสร้างและพัฒนาพื้นที่เป้าหมายให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น เพื่อการศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่ายชายเลนของเด็กนักเรียน โดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรของโครงการ ทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไป ในการร่วมกันพัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้อมระหว่างองค์กร (คลังน้ำมัน) กับหน่วยงานราชการชุมชน และประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรม และสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนให้เกิดการเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
 • ประวัติบริษัท
 • ข้อมูลทางการเงิน
 • ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
 • ข้อมูลการปันผล
 • ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
 • ห้องข่าว
 • เอกสารและเผยแพร่เพื่อนักลงทุน
 • เว็บแคสและเอกสารนำเสนอ
 • สอบถามข้อมูลนักลงทุน
 • เกี่ยวกับพีทีจี
 • เกี่ยวกับ พีทีจี
 • วิสัยทัศน์ & พันธกิจ
 • ค่านิยม
 • โครงสร้างคณะกรรมการบริหารองค์กร
 • คลังน้ำมัน
 • สถานีบริการ

 • สมาชิกบัตรพีที แมกซ์
 • ของรางวัล
 • รายละเอียดและเงื่อนไข
 • ผลิตภัณฑ์เเละบริการ
 • มาตรฐาน
 • น้ำมันเชื้อเพลิง
 • น้ำมันเครื่อง พีที แมกซ์นิตรอน
 • ขนส่ง
 • มินิมาร์ท
 • กาแฟพันธุ์ไทย

 • โอกาสทางธุรกิจ
 • สมัครแฟรนไชส์และเช่าสถานีบริการ
 • จัดหาวัสดุ
 • กิจกรรมเพื่อสังคม
 • โครงการเพื่อสังคม พีทีจี
 • กิจกรรมเพื่อสังคม
 • สมัครงาน
 • ร่วมงานกับเรา
 • เกร็ดความรู้
 • เกร็ดความรู้
 • ข่าวสารและโปรโมชั่น
 • ข่าวสาร
 • โปรโมชั่น
 • โฆษณาและประชาสัมพันธ์
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
 • เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
PT Call Center
1614
หรือ 02-793-3400