• เกร็ดความรู้
 • สมัครงาน
 • ติดต่อเรา
Quick link
TH

กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

โครงการ พีที รวมพลัง ร่วมใจ สร้างสุข เพื่อน้อง ปีที่ 3

บริษัทได้จัดโครงการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด “พีที รวมพลัง ร่วมใจสร้างสุขที่ยั่งยืน...” เชื่อว่าหากทุกคนมีร่างกายและจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข ทุกคนก็พร้อมที่จะแบ่งปันความสุขเหล่านั้น ให้แก่สังคม โดยหนึ่งในโครงการสร้างสุขที่บริษัทจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี คือ “โครงการ พีที รวมพลัง ร่วมใจ สร้างสุขเพื่อน้อง (ปีที่3)” โดยปีนี้จัดขึ้น ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บริษัทให้การสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเชิญชวนพนักงานจิตอาสา ร่วมแพ็คถุงยังชีพเพื่อมอบให้แก่เด็กนักเรียน จำนวน 240 ถุง พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสันทนาการ สร้างรอยยิ้ม มอบความสุข ให้แก่เด็กนักเรียน ซึ่งโครงการดังกล่าวบริษัทให้ความสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน ให้เติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีจิตสํานึกที่ดี มีวินัย มีความรู้คู่คุณธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวเข้าสู่สังคมอย่างสมบูรณ์แบบ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
 • ประวัติบริษัท
 • ข้อมูลทางการเงิน
 • ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
 • ข้อมูลการปันผล
 • ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
 • ห้องข่าว
 • เอกสารและเผยแพร่เพื่อนักลงทุน
 • เว็บแคสและเอกสารนำเสนอ
 • สอบถามข้อมูลนักลงทุน
 • เกี่ยวกับพีทีจี
 • เกี่ยวกับ พีทีจี
 • วิสัยทัศน์ & พันธกิจ
 • ค่านิยม
 • โครงสร้างคณะกรรมการบริหารองค์กร
 • คลังน้ำมัน
 • สถานีบริการ

 • สมาชิกบัตรพีที แมกซ์
 • ของรางวัล
 • รายละเอียดและเงื่อนไข
 • ผลิตภัณฑ์เเละบริการ
 • มาตรฐาน
 • น้ำมันเชื้อเพลิง
 • น้ำมันเครื่อง พีที แมกซ์นิตรอน
 • ขนส่ง
 • มินิมาร์ท
 • กาแฟพันธุ์ไทย

 • โอกาสทางธุรกิจ
 • สมัครแฟรนไชส์และเช่าสถานีบริการ
 • จัดหาวัสดุ
 • กิจกรรมเพื่อสังคม
 • โครงการเพื่อสังคม พีทีจี
 • กิจกรรมเพื่อสังคม
 • สมัครงาน
 • ร่วมงานกับเรา
 • เกร็ดความรู้
 • เกร็ดความรู้
 • ข่าวสารและโปรโมชั่น
 • ข่าวสาร
 • โปรโมชั่น
 • โฆษณาและประชาสัมพันธ์
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
 • เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
PT Call Center
1614
หรือ 02-793-3400