• เกร็ดความรู้
 • สมัครงาน
 • ติดต่อเรา
Quick link
TH

กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

พีทีจี สนับสนุนโครงการ งานวิ่ง วันวีรชน ผู้กล้า กองบิน5 HERO RUN ครั้งที่ 1/2018

จัดขึ้นโดยชมรมคนรักเมืองประจวบ เพื่อหารายได้สมทบกองทุนของมูลนิธิโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ด้านการศึกษา และสาธารณกุศล, มูลนิธิศาลเจ้าปุงเถ้ากง เพื่อบูรณะและก่อสร้าง, กองบิน5 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบอนุสาวรีย์วีรชน, วัดเกาะหลัก และจัดตั้งกองทุนคนรักเมืองประจวบฯ เพื่อดูแลรักษาสัตว์ตามแหล่งธรรมชาติ อาทิ ลิง เขาช่องกระจก เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทมอบน้ำดื่มแจกผู้เข้าร่วมงานจำนวน 7,200 ขวด และมอบเงินสมทบทุนจำนวน 20,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ที่สำคัญ และจำเป็นสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยวิกฤต อาทิ เครื่องช่วยหายใจ เครื่องมืออุปกรณ์ในห้องผ่าตัดที่ทันสมัย ทำให้สามารถช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปริมาณมากยิ่งขึ้นนั้น งานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ณ อ่าวมะนาว กองบิน5 อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
 • ประวัติบริษัท
 • ข้อมูลทางการเงิน
 • ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
 • ข้อมูลการปันผล
 • ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
 • ห้องข่าว
 • เอกสารและเผยแพร่เพื่อนักลงทุน
 • เว็บแคสและเอกสารนำเสนอ
 • สอบถามข้อมูลนักลงทุน
 • เกี่ยวกับพีทีจี
 • เกี่ยวกับ พีทีจี
 • วิสัยทัศน์ & พันธกิจ
 • ค่านิยม
 • โครงสร้างคณะกรรมการบริหารองค์กร
 • คลังน้ำมัน
 • สถานีบริการ

 • สมาชิกบัตรพีที แมกซ์
 • ของรางวัล
 • รายละเอียดและเงื่อนไข
 • ผลิตภัณฑ์เเละบริการ
 • มาตรฐาน
 • น้ำมันเชื้อเพลิง
 • น้ำมันเครื่อง พีที แมกซ์นิตรอน
 • ขนส่ง
 • มินิมาร์ท
 • กาแฟพันธุ์ไทย

 • โอกาสทางธุรกิจ
 • สมัครแฟรนไชส์และเช่าสถานีบริการ
 • จัดหาวัสดุ
 • กิจกรรมเพื่อสังคม
 • โครงการเพื่อสังคม พีทีจี
 • กิจกรรมเพื่อสังคม
 • สมัครงาน
 • ร่วมงานกับเรา
 • เกร็ดความรู้
 • เกร็ดความรู้
 • ข่าวสารและโปรโมชั่น
 • ข่าวสาร
 • โปรโมชั่น
 • โฆษณาและประชาสัมพันธ์
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
 • เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
PT Call Center
1614
หรือ 02-793-3400