• เกร็ดความรู้
 • สมัครงาน
 • ติดต่อเรา
Quick link
TH

กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

โครงการ รักษ์น้ำ สร้างโป่ง คืนผืนป่า

จากความตระหนักถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อม และภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงขึ้นปัจจุบัน ซึ่งเกิดจากความเสื่อมโทรมของป่าไม้ ทั้งทรัพยากรป่าไม้ที่ลดลง แหล่งน้ำและอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการของ สัตว์ป่า กลุ่มบริษัทพีทีจี เอ็นเนอยี จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรรม PT จิตอาสา ที่มีชื่อว่า "รักษ์น้ำ สร้างโป่ง คืนผืนป่า" เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับผืนป่าเมืองไทย ด้วยการสร้างฝายดินชะลอน้ำป่าที่กัดเซาะเส้นทางที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ใช้สำหรับปฏิบัติงาน รวมเป็นระยะทางยาวกว่า 3 เมตร และลึก 1 เมตร และสร้างโป่งเทียมในป่าลึก ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
 • ประวัติบริษัท
 • ข้อมูลทางการเงิน
 • ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
 • ข้อมูลการปันผล
 • ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
 • ห้องข่าว
 • เอกสารและเผยแพร่เพื่อนักลงทุน
 • เว็บแคสและเอกสารนำเสนอ
 • สอบถามข้อมูลนักลงทุน
 • เกี่ยวกับพีทีจี
 • เกี่ยวกับ พีทีจี
 • วิสัยทัศน์ & พันธกิจ
 • ค่านิยม
 • โครงสร้างคณะกรรมการบริหารองค์กร
 • คลังน้ำมัน
 • สถานีบริการ

 • สมาชิกบัตรพีที แมกซ์
 • ของรางวัล
 • รายละเอียดและเงื่อนไข
 • ผลิตภัณฑ์เเละบริการ
 • มาตรฐาน
 • น้ำมันเชื้อเพลิง
 • น้ำมันเครื่อง พีที แมกซ์นิตรอน
 • ขนส่ง
 • มินิมาร์ท
 • กาแฟพันธุ์ไทย

 • โอกาสทางธุรกิจ
 • สมัครแฟรนไชส์และเช่าสถานีบริการ
 • จัดหาวัสดุ
 • กิจกรรมเพื่อสังคม
 • โครงการเพื่อสังคม พีทีจี
 • กิจกรรมเพื่อสังคม
 • สมัครงาน
 • ร่วมงานกับเรา
 • เกร็ดความรู้
 • เกร็ดความรู้
 • ข่าวสารและโปรโมชั่น
 • ข่าวสาร
 • โปรโมชั่น
 • โฆษณาและประชาสัมพันธ์
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
 • เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
PT Call Center
1614
หรือ 02-793-3400