• เกร็ดความรู้
 • สมัครงาน
 • ติดต่อเรา
Quick link
TH

กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

โครงการ PT ห่วงใย พาน้องห่างไกลยาเสพติด

กลุ่มบริษัทพีทีจี เอ็นเนอยี จัดโครงการ "PT ห่วงใย พาน้องห่างไกลยาเสพติด" มีกิจกรรมส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อาทิ การประกวดระบายสี ,ประกวดคัดลายมือ และประกวดเขียนเรื่องตามภาพ ภายใต้หัวข้อการรณรงค์เนื่องใน "วันงดสูบบุหรี่โลก" เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงโทษของการสูบบุหรี่ให้กับเด็กนักเรียน นอกจากนี้บริษัทฯ สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และการจัดสร้างหลังคาทางเดินระหว่างอาคารเรียน อีกทั้งเหล่าพนักงานจิตอาสายังได้ร่วมกันปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับโรงเรียน ด้วยการทาสีรั้วโรงเรียน ทาสีสนามเด็กเล่น และทำการเปลี่ยนอุปกรณ์การเรียนการสอน ให้เหมาะสมแก่การเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอกห้องเรียน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองสานแตร ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
 • ประวัติบริษัท
 • ข้อมูลทางการเงิน
 • ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
 • ข้อมูลการปันผล
 • ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
 • ห้องข่าว
 • เอกสารและเผยแพร่เพื่อนักลงทุน
 • เว็บแคสและเอกสารนำเสนอ
 • สอบถามข้อมูลนักลงทุน
 • เกี่ยวกับพีทีจี
 • เกี่ยวกับ พีทีจี
 • วิสัยทัศน์ & พันธกิจ
 • ค่านิยม
 • โครงสร้างคณะกรรมการบริหารองค์กร
 • คลังน้ำมัน
 • สถานีบริการ

 • สมาชิกบัตรพีที แมกซ์
 • ของรางวัล
 • รายละเอียดและเงื่อนไข
 • ผลิตภัณฑ์เเละบริการ
 • มาตรฐาน
 • น้ำมันเชื้อเพลิง
 • น้ำมันเครื่อง พีที แมกซ์นิตรอน
 • ขนส่ง
 • มินิมาร์ท
 • กาแฟพันธุ์ไทย

 • โอกาสทางธุรกิจ
 • สมัครแฟรนไชส์และเช่าสถานีบริการ
 • จัดหาวัสดุ
 • กิจกรรมเพื่อสังคม
 • โครงการเพื่อสังคม พีทีจี
 • กิจกรรมเพื่อสังคม
 • สมัครงาน
 • ร่วมงานกับเรา
 • เกร็ดความรู้
 • เกร็ดความรู้
 • ข่าวสารและโปรโมชั่น
 • ข่าวสาร
 • โปรโมชั่น
 • โฆษณาและประชาสัมพันธ์
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
 • เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
PT Call Center
1614
หรือ 02-793-3400