• เกร็ดความรู้
 • สมัครงาน
 • ติดต่อเรา
Quick link
TH

กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

โครงการ รวมพลัง ร่วมใจ สร้างสุขเพื่อน้อง ครั้งที่ 2

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) จัดทำ โครงการ "รวมพลัง ร่วมใจ สร้างสุขเพื่อน้อง" ครั้งที่ 2 อาทิ การจัดสร้างสนามเด็กเล่น สนับสนุนเครื่องเล่นใหม่ทดแทนของเก่าที่ชำรุด ,ซ่อมแซม และทาสีปรับปรุงห้องน้ำ ,ปรับปรุงห้องสมุด, ปรับปรุงห้องพยาบาล ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียน, สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผัก ในโครงการอาหารกลางวัน "น้องอิ่มท้อง พี่สุขใจ" และมอบชุดนักเรียนพร้อมอุปกรณ์การเรียน นอกจากนี้พนักงานจิตอาสายังร่วมกิจกรรมสันทนาการ สร้างรอยยิ้ม มอบความสุข ให้แก่เด็กนักเรียน โครงการดังกล่าวบริษัทมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยให้ความสําคัญต่อการพัฒนาเยาวชน ให้เติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีจิตสํานึกที่ดี มีวินัย มีความรู้คู่คุณธรรม และส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมแก่การเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอกห้องเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวเข้าสู่สังคมอย่างสมบูรณ์แบบ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองขาม ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
 • ประวัติบริษัท
 • ข้อมูลทางการเงิน
 • ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
 • ข้อมูลการปันผล
 • ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
 • ห้องข่าว
 • เอกสารและเผยแพร่เพื่อนักลงทุน
 • เว็บแคสและเอกสารนำเสนอ
 • สอบถามข้อมูลนักลงทุน
 • เกี่ยวกับพีทีจี
 • เกี่ยวกับ พีทีจี
 • วิสัยทัศน์ & พันธกิจ
 • ค่านิยม
 • โครงสร้างคณะกรรมการบริหารองค์กร
 • คลังน้ำมัน
 • สถานีบริการ

 • สมาชิกบัตรพีที แมกซ์
 • ของรางวัล
 • รายละเอียดและเงื่อนไข
 • ผลิตภัณฑ์เเละบริการ
 • มาตรฐาน
 • น้ำมันเชื้อเพลิง
 • น้ำมันเครื่อง พีที แมกซ์นิตรอน
 • ขนส่ง
 • มินิมาร์ท
 • กาแฟพันธุ์ไทย

 • โอกาสทางธุรกิจ
 • สมัครแฟรนไชส์และเช่าสถานีบริการ
 • จัดหาวัสดุ
 • กิจกรรมเพื่อสังคม
 • โครงการเพื่อสังคม พีทีจี
 • กิจกรรมเพื่อสังคม
 • สมัครงาน
 • ร่วมงานกับเรา
 • เกร็ดความรู้
 • เกร็ดความรู้
 • ข่าวสารและโปรโมชั่น
 • ข่าวสาร
 • โปรโมชั่น
 • โฆษณาและประชาสัมพันธ์
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
 • เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
PT Call Center
1614
หรือ 02-793-3400