• เกร็ดความรู้
 • สมัครงาน
 • ติดต่อเรา
Quick link
TH

กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

โครงการ PT ปันน้ำใจ บ้านประจวบโชค

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกการช่วยเหลือผู้อื่น การเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก ให้แก่พนักงานบริษัท จึงได้จัดโครงการ PT ปันน้ำใจ บ้านประจวบโชค เชิญชวนพนักงานจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม การมอบของบริจาค จัดเลี้ยงอาหารกลางวันและร่วมกิจกรรมสันทนาการกับผู้ป่วย ซึ่งโครงการดังกล่าว สะท้อนภาพของการเป็นผู้ให้อย่างเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังของการให้ และผู้รับสุขใจเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุข ซึ่งสังคมจะน่าอยู่นั้นเกิดขึ้นได้จากจุดเล็กๆ ถ้าทุกคนรู้จักแบ่งปัน พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ก่อเกิดเป็นสังคมที่มีคุณภาพที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้น ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561

 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
 • ประวัติบริษัท
 • ข้อมูลทางการเงิน
 • ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
 • ข้อมูลการปันผล
 • ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
 • ห้องข่าว
 • เอกสารและเผยแพร่เพื่อนักลงทุน
 • เว็บแคสและเอกสารนำเสนอ
 • สอบถามข้อมูลนักลงทุน
 • เกี่ยวกับพีทีจี
 • เกี่ยวกับ พีทีจี
 • วิสัยทัศน์ & พันธกิจ
 • ค่านิยม
 • โครงสร้างคณะกรรมการบริหารองค์กร
 • คลังน้ำมัน
 • สถานีบริการ

 • สมาชิกบัตรพีที แมกซ์
 • ของรางวัล
 • รายละเอียดและเงื่อนไข
 • ผลิตภัณฑ์เเละบริการ
 • มาตรฐาน
 • น้ำมันเชื้อเพลิง
 • น้ำมันเครื่อง พีที แมกซ์นิตรอน
 • ขนส่ง
 • มินิมาร์ท
 • กาแฟพันธุ์ไทย

 • โอกาสทางธุรกิจ
 • สมัครแฟรนไชส์และเช่าสถานีบริการ
 • จัดหาวัสดุ
 • กิจกรรมเพื่อสังคม
 • โครงการเพื่อสังคม พีทีจี
 • กิจกรรมเพื่อสังคม
 • สมัครงาน
 • ร่วมงานกับเรา
 • เกร็ดความรู้
 • เกร็ดความรู้
 • ข่าวสารและโปรโมชั่น
 • ข่าวสาร
 • โปรโมชั่น
 • โฆษณาและประชาสัมพันธ์
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
 • เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
PT Call Center
1614
หรือ 02-793-3400