• เกร็ดความรู้
 • สมัครงาน
 • ติดต่อเรา
Quick link
TH

สังคมจะได้อะไร จากความสำเร็จของเรา

คือ คำถามปลายเปิดที่นำพาเราไปสู่การริเริ่มโครงการตอบแทน สังคมมากมาย หนึ่งในนั้นคือ การสนับสนุนเงินทุนแก่ มูลนิธิ พระดาบส และโรงเรียนพระดาบส ภายใต้แนวคิด
"เติมความรู้ ให้คน เติมสัมมาชีพให้เต็มแผ่นดิน"

โครงการเพื่อสังคม

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

พีที เชื่อว่าการมีวิชาชีพสามารถสร้างอาชีพให้กับ ทุกคนได้ และทําให้ก้าวหน้าในอาชีพได้มากกว่าที่ คิด และด้วยแนวคิดที่บริษัทผสานความห่วงใยต่อ สังคม และสิ่งแวดล้อมไว้ในกระบวนการดําเนิน ธุรกิจ และต้องการตอบแทนสังคมโดยพีทีมุ่ง สนับสนุนการเติมความรู้ให้คน เติมสัมมาชีพให้ เต็มแผ่นดิน ด้วยการเข้าไปสนับสนุนมูลนิธิพระดาบส ซึ่งเป็นองค์กรกุศลสาธารณะมุ่งดําเนินการ สนองพระราชดําริ โดยมุ่งช่วยเหลือผู้ขาดโอกาส ทางการศึกษา เพื่อให้มีวิชาช่างสําหรับประกอบ อาชีพและเป็นคนดี และวันนี้เป็นอีกครั้งที่พวกเราจะได้ทำบุญร่วมกัน โดยครั้งนี้ เพียงเข้ารับการบริการเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมัน PT ใน "ทุก 5 สตางค์ต่อลิตร" เราจะสมทบทุนโรงเรียนพระดาบส โครงการตามกระแสพระราชดำริเพื่อช่วยสร้างอาชีพให้กับชาวไทย

 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
 • ประวัติบริษัท
 • ข้อมูลทางการเงิน
 • ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
 • ข้อมูลการปันผล
 • ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
 • ห้องข่าว
 • เอกสารและเผยแพร่เพื่อนักลงทุน
 • เว็บแคสและเอกสารนำเสนอ
 • สอบถามข้อมูลนักลงทุน
 • เกี่ยวกับพีทีจี
 • เกี่ยวกับ พีทีจี
 • วิสัยทัศน์ & พันธกิจ
 • ค่านิยม
 • โครงสร้างคณะกรรมการบริหารองค์กร
 • คลังน้ำมัน
 • สถานีบริการ

 • สมาชิกบัตรพีที แมกซ์
 • ของรางวัล
 • รายละเอียดและเงื่อนไข
 • ผลิตภัณฑ์เเละบริการ
 • มาตรฐาน
 • น้ำมันเชื้อเพลิง
 • น้ำมันเครื่อง พีที แมกซ์นิตรอน
 • ขนส่ง
 • มินิมาร์ท
 • กาแฟพันธุ์ไทย

 • โอกาสทางธุรกิจ
 • สมัครแฟรนไชส์และเช่าสถานีบริการ
 • จัดหาวัสดุ
 • กิจกรรมเพื่อสังคม
 • โครงการเพื่อสังคม พีทีจี
 • กิจกรรมเพื่อสังคม
 • สมัครงาน
 • ร่วมงานกับเรา
 • เกร็ดความรู้
 • เกร็ดความรู้
 • ข่าวสารและโปรโมชั่น
 • ข่าวสาร
 • โปรโมชั่น
 • โฆษณาและประชาสัมพันธ์
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
 • เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
PT Call Center
1614
หรือ 02-793-3400