• เกร็ดความรู้
 • สมัครงาน
 • ติดต่อเรา
Quick link
TH

สมัครแฟรนไชส์และเช่าสถานีบริการ

พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

สมัครแฟรนไชส์

ธุรกิจน้ำมันที่คุ้มค่า ซึ่งได้รับมาตรฐานน้ำมันยูโร 4 โดย บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (PTG) ผู้ดำเนินธุรกิจน้ำมันครบวงจรที่มีคุณภาพของคนไทย ต้องการขยายสถานีบริการน้ำมันแฟรนไชส์ ด้วยอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าเพื่อดำเนินธุรกิจน้ำมันที่มั่นคงตอบรับสภาพความผันผวนด้านราคาน้ำมัน เช่นในปัจจุบัน เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ

หลักเกณฑ์พื้นฐานหลักเกณฑ์เบื้องต้นของผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมันพีที

คุณสมบัติพื้นฐานของผู้ประกอบการ

 • ผู้ประกอบการจะต้องมีความพร้อมในการลงทุนก่อสร้าง และประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเองทั้งหมด
 • เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิ์การเช่าระยะยาวบนที่ดินในทำเลที่เหมาะสมแก่การประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ำมันปลอดภาระผูกพันไม่ขัดต่อข้อกำหนดของทางราชการอันเป็นอุปสรรคต่อการขออนุญาตก่อสร้างสถานีบริการน้ำมัน
 • ที่ดินของผู้ประกอบการที่จะนำมาใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันมีหน้ากว้างติดถนนไม่น้อยกว่า 25 เมตร(ยี่สิบห้าเมตร) ตั้งอยู่บนถนนทางหลวงแผ่นดินทางหลวงจังหวัด มีระยะห่างจากสถานีบริการน้ำมัน พีทีจี บนถนนฝั่งเดียวกันไม่ น้อยกว่า 6 กิโลเมตร (หกกิโลเมตร) และห่างจากฝั่งตรงข้ามไม่น้อยกว่า 2 กิโลเมตร (สองกิโลเมตร)

สิทธิประโยชน์ที่ทางบริษัทฯ จะสนับสนุน

 • บริษัทฯ จะให้คำแนะนำในด้านการออกแบบก่อสร้างสถานีบริการน้ำมัน และจะจัดทำ แบบแปลนการก่อสร้าง มอบให้แก่ผู้ประกอบการพร้อมทั้งส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเข้าไป ควบคุมดูแลภายในสถานที่ก่อสร้างเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานีบริการน้ำมัน พีที
 • บริษัทฯ จะให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการสำหรับการขออนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมัน และการขอใบอนุญาตอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม
 • บริษัทฯ จะให้คำแนะนำ งานด้านการบริหาร การดำเนินการ การฝึกอบรมพนักงาน หน้าลาน การบริการ ลูกค้า การดูแลรักษาสถานีบริการ การควบคุมคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง และความปลอดภัยอื่นๆ ให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อให้การดำเนินการของผู้ประกอบการเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะให้ยืมอุปกรณ์การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริษัทฯ เพื่อนำไปใช้ ในการดำเนินกิจการ เช่น ป้ายเสาสูง (ไฮเวย์) ป้ายบอกราคาน้ำมัน ป้ายบอกทางเข้า-ออก ป้ายบอกชนิดน้ำมัน และป้าย FACIA โลโก้ พีทีจี
 • บริษัทฯ จะให้มีโครงการสนับสนุนอื่นๆ เช่น โครงการประกวดสถานีบริการ พร้อมทั้งสนับสนุนธงหน้าสถานีบริการ ชุดพนักงานหน้าลาน เป็นต้น
 • บริษัทฯ จะจัดให้มีรายการส่งเสริมการขาย รวมทั้งการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ พีทีจี ตามความเหมาะสม

ผลตอบแทน ผู้ประกอบการจะได้รับค่าการตลาดจากการดำเนินกิจการสถานีบริการน้ำมัน ภายใต้ชื่อและเครื่องหมายการค้า พีทีจี ดังนี้

 • ค่าการตลาดแบบ Float rate
 • ในภาวะปกติ ผู้ประกอบการมีสิทธิจะได้รับค่าการตลาดได้โดยไม่จำกัด ขึ้นอยู่กับสภาวะของราคาน้ำมันในตลาดโลก

  การเช่าสถานีบริการ

  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) มีการขยายงานบริหารสถานีบริการน้ำมัน เพื่อรองรับ การเจริญเติบโต ของบริษัทฯในอนาคต โดยมุ่งมั่นที่จะ ก้าวไปสู่การเป็นบริษัทน้ำมันชั้นนำ ของประเทศ โดยมีนโยบายในการเช่า/ซื้อ สถานีบริการน้ำมัน เพื่อสร้างโอกาส ในการพัฒนา พื้นที่ที่ไม่ได้ใช้งาน ของท่านให้พลิกฟื้นขึ้นมามีมูลค่าทาง ธุรกิจในอนาคต

  สนใจร่วมธุรกิจ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  แผนกขาย-ส่วนการขายและพัฒนาธุรกิจ โทร. 02-168-3377

 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
 • ประวัติบริษัท
 • ข้อมูลทางการเงิน
 • ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
 • ข้อมูลการปันผล
 • ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
 • ห้องข่าว
 • เอกสารและเผยแพร่เพื่อนักลงทุน
 • เว็บแคสและเอกสารนำเสนอ
 • สอบถามข้อมูลนักลงทุน
 • เกี่ยวกับพีทีจี
 • เกี่ยวกับ พีทีจี
 • วิสัยทัศน์ & พันธกิจ
 • ค่านิยม
 • โครงสร้างคณะกรรมการบริหารองค์กร
 • คลังน้ำมัน
 • สถานีบริการ

 • สมาชิกบัตรพีที แมกซ์
 • ของรางวัล
 • รายละเอียดและเงื่อนไข
 • ผลิตภัณฑ์เเละบริการ
 • มาตรฐาน
 • น้ำมันเชื้อเพลิง
 • น้ำมันเครื่อง พีที แมกซ์นิตรอน
 • ขนส่ง
 • มินิมาร์ท
 • กาแฟพันธุ์ไทย

 • โอกาสทางธุรกิจ
 • สมัครแฟรนไชส์และเช่าสถานีบริการ
 • จัดหาวัสดุ
 • กิจกรรมเพื่อสังคม
 • โครงการเพื่อสังคม พีทีจี
 • กิจกรรมเพื่อสังคม
 • สมัครงาน
 • ร่วมงานกับเรา
 • เกร็ดความรู้
 • เกร็ดความรู้
 • ข่าวสารและโปรโมชั่น
 • ข่าวสาร
 • โปรโมชั่น
 • โฆษณาและประชาสัมพันธ์
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
 • เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
PT Call Center
1614
หรือ 02-793-3400