• เกร็ดความรู้
 • สมัครงาน
 • ติดต่อเรา
Quick link
TH

ข่าวสารจากพีที

โครงการพีทีเติมพลังสัมมาชีพป่าพระดาบส ปี 2556

ทุก 5 สตางค์ต่อลิตร สมทบทุนโรงเรียนพระดาบส โครงการตามกระแสพระราชดำริ กับโครงการพีที เติมพลังสัมมาชีพ

พีทีขอเชิญชวนทุกคนร่วมสร้างโอกาสที่สองขอ­งชีวิตให้แก่ศิษย์พระดาบส เพื่อก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพในสายวิชาชีพ ด้วยการสนับสนุนมูลนิธิพระดาบส องค์กรกุศลสาธารณะที่ดำเนินการสนองพระราชด­ำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมกันทั่วประเทศได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2556 ได้ที่สถานีบริการน้ำมันพีทีทั่วประเทศ

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ptgenergy.co.th

 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
 • ประวัติบริษัท
 • ข้อมูลทางการเงิน
 • ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
 • ข้อมูลการปันผล
 • ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
 • ห้องข่าว
 • เอกสารและเผยแพร่เพื่อนักลงทุน
 • เว็บแคสและเอกสารนำเสนอ
 • สอบถามข้อมูลนักลงทุน
 • เกี่ยวกับพีทีจี
 • เกี่ยวกับ พีทีจี
 • วิสัยทัศน์ & พันธกิจ
 • ค่านิยม
 • โครงสร้างคณะกรรมการบริหารองค์กร
 • คลังน้ำมัน
 • สถานีบริการ

 • สมาชิกบัตรพีที แมกซ์
 • ของรางวัล
 • รายละเอียดและเงื่อนไข
 • ผลิตภัณฑ์เเละบริการ
 • มาตรฐาน
 • น้ำมันเชื้อเพลิง
 • น้ำมันเครื่อง พีที แมกซ์นิตรอน
 • ขนส่ง
 • มินิมาร์ท
 • กาแฟพันธุ์ไทย

 • โอกาสทางธุรกิจ
 • สมัครแฟรนไชส์และเช่าสถานีบริการ
 • จัดหาวัสดุ
 • กิจกรรมเพื่อสังคม
 • โครงการเพื่อสังคม พีทีจี
 • กิจกรรมเพื่อสังคม
 • สมัครงาน
 • ร่วมงานกับเรา
 • เกร็ดความรู้
 • เกร็ดความรู้
 • ข่าวสารและโปรโมชั่น
 • ข่าวสาร
 • โปรโมชั่น
 • โฆษณาและประชาสัมพันธ์
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
 • เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
PT Call Center
1614
หรือ 02-793-3400