• เกร็ดความรู้
 • สมัครงาน
 • ติดต่อเรา
Quick link
TH

วิสัยทัศน์

PT ผู้นำด้านบริการในธุรกิจพลังงานครบวงจรของประเทศ

พันธกิจ

1. สร้างความพึงพอใจสูงสุดทั้งคู่ค้า และผู้ใช้บริการทุกคน
2. บริหารจัดการแบบมืออาชีพ และบูรณาการเรื่องการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างรายได้ และเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กร และคู่ค้าทุกคน
3. มีความรับผิดชอบ และสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

1. สร้างความพึงพอใจสูงสุดทั้งคู่ค้า และ
ผู้ใช้บริการทุกคน

2. บริหารจัดการแบบมืออาชีพ และบูรณาการ
เรื่องการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างรายได้ และ
เพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กร และคู่ค้าทุกคน

3. มีความรับผิดชอบ และสนับสนุนกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

เราไม่ได้หยุดอยู่เเค่การให้บริการด้านพลังงาน แต่ทุกที่ทั่วไทยเราจะไปถึง

เพื่อเป็นหนึ่งในใจคนไทยทั้งประเทศ

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
 • ประวัติบริษัท
 • ข้อมูลทางการเงิน
 • ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
 • ข้อมูลการปันผล
 • ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
 • ห้องข่าว
 • เอกสารและเผยแพร่เพื่อนักลงทุน
 • เว็บแคสและเอกสารนำเสนอ
 • สอบถามข้อมูลนักลงทุน
 • เกี่ยวกับพีทีจี
 • เกี่ยวกับ พีทีจี
 • วิสัยทัศน์ & พันธกิจ
 • ค่านิยม
 • โครงสร้างคณะกรรมการบริหารองค์กร
 • คลังน้ำมัน
 • สถานีบริการ

 • สมาชิกบัตรพีที แมกซ์
 • ของรางวัล
 • รายละเอียดและเงื่อนไข
 • ผลิตภัณฑ์เเละบริการ
 • มาตรฐาน
 • น้ำมันเชื้อเพลิง
 • น้ำมันเครื่อง พีที แมกซ์นิตรอน
 • ขนส่ง
 • มินิมาร์ท
 • กาแฟพันธุ์ไทย

 • โอกาสทางธุรกิจ
 • สมัครแฟรนไชส์และเช่าสถานีบริการ
 • จัดหาวัสดุ
 • กิจกรรมเพื่อสังคม
 • โครงการเพื่อสังคม พีทีจี
 • กิจกรรมเพื่อสังคม
 • สมัครงาน
 • ร่วมงานกับเรา
 • เกร็ดความรู้
 • เกร็ดความรู้
 • ข่าวสารและโปรโมชั่น
 • ข่าวสาร
 • โปรโมชั่น
 • โฆษณาและประชาสัมพันธ์
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
 • เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
PT Call Center
1614
หรือ 02-793-3400